Mengdeberegning
Hvor mye kjøtt per person?
Når du skal beregne hvor mye kjøtt du trenger for å lage i stand måltidet du har planlagt, bør du ta hensyn til om det er selskapsmat eller hverdagsmat du skal lage.

Selskapsmat
Tommelfingerregel: 250 g kjøtt per person

Hverdagsmat
Tommelfingerregel: 300 g kjøtt per person

Hvorfor ulik mengde?

Av erfaring vet vi at det som regel går mindre kjøtt per person når man lager selskapsmat, ettersom det da som regel brukes mer tilbehør.

Vet du at de du lager mat til, setter pris på rause porsjoner, kan det jo uansett være lurt å legge på litt ekstra kjøttmengde.

Lykke til med måltidet!
 
Stensaas Reinsdyrslakteri, Stensåsen, 7374 Røros. Tlf.: 72 41 90 50